محصولات جدید

فید RSS

هیچ فید RSS اضافه نشده است

اشتباهات متداول در آزمون ها

اشتباهات متداول در آزمون ها

یکی از عوامل بسیار موثر برای نتیجه گیری در آزمون ها نکته ها و روش های تست زنی است. در این مقاله با ما همراه باشید تا شما را با این روش ها آشنا کنیم.

فرایند مطالعه

فرایند مطالعه

برای اینکه در امتحانات و آزمون ها موفق شوید نیاز است که بدانید چگونه باید درس خواند.با ما همراه باشید.

اضطراب در امتحان و راه پیشگیری از آن

اضطراب در امتحان و راه پیشگیری از آن

مقالات مفید آموزشی می تواند کمک بسیاری در آشنایی با سبک درس خواندن و شناخت منابع و بطور کلی پیشرفت درسی برای دانش آموزان به ارمغان بیاورد. یکی از بحث های مهم برای هر دانش آموزی اضطراب در امتحان و راه پیشگیری از آن است که در این مقاله به این مهم پرداخته ایم.