محصولات جدید

فید RSS

هیچ فید RSS اضافه نشده است

اشتباهات متداول در آزمون ها

اشتباهات متداول در آزمون ها

اشتباهات متداول

اشتباهات متداول

ویژگی مجموعه های اشتباهات متداول

امروز قصد داریم مجموعه های اشتباهات متداول از انتشارات قلم چی را بررسی نماییم. پیش از تحلیل خود کتاب ، مقدمه ای بیان می کنیم.

هر آزمون استاندارد ، شامل سوالات از چهار سطح ساده ، معمومی ، سخت ، پیچیده هستند.

در این میان ، تعدادی سوال وجود دارد که اصطلاحاً به سوالات دام دار معروف هستند.

سوالات دام دار چیست؟

شاید در آزمون ها به سوالاتی برخورد کرده اید که به نظر آسان می رسیدند و شما آنها را پاسخ داده باشید ولی پس از آزمون با دیدن پاسخ ، شگفت زده شده اید و جزو سوالات پیچیده بوده اند!

این گونه سوالات به سوالات دام دار معروف هستند و شما آنها را باید خوب بشناسید و با دقت زیادی به آنها پاسخ دهید.

اشتباهات متداول

از نظر نگارنده ، این سری کتاب ها ( اشتباهات متداول ) جزو خلاقانه ترین انواع انتشارات هستند!

کتاب های اشتباهات متداول چند ویژگی اساسی دارند که به بررسی آنها میپردازیم :

ویژگی اول:

سوالات این مجموعه ها برگزیده آزمون های سراسری قلم چی هستند. همچنین سوالات ، تماماً تالیفی هستند و بصورت گلچین شده گزینش شده اند!

ویژگی دوم:

سوالات دام دار انتخاب شده اند و بنابراین جنبه آموزشی قوی دارند. لطفاً از این مجموعه ها به عنوان اولین گزینه جهت زنی استفاده نکنید و اصطلاحاً سوالات را نسوزانید!

سومین و برترین ویژگی :

این کتاب ها ، پاسخنامه ی خلاقانه ای دارند . یعنی علاوه بر پاسخنامه تشریحی یک قسمت منحصر به فرد در این کتاب ها وجود دارند که سایر گزینه ها را نیز بررسی میکند و دلایل احتمالی پاسخ های اشتباه سایر دانش آموزان و تله های آموزشی سوالات را نیز بیان می کند.

 

جمع بندی

بی اغراق می توان گفت برای دانش آموزانی که می خواهند در آزمون ها نتایج بهتری کسب کنند و از تجربه دیگر دانش آموزان استفاده کنند و نیز در تله های آموزشی متداول نیفتند ، این کتاب می توانند بسیار مفید باشند.

نظرات بازدیدکنندگان